کرکره الما

تیغه الما به دو مدل تک پل و دو پل تقسیم بندی میشود و نوع دوپل دارای وزن بالاتری می باشد و بهتر است برای نصب کرکره با تیغه الومینیومی از تیغه هایی استفاده شود.