کرکره آلتک

کرکره التک یکی از با کیفیت ترین و بیصداترین تیغه های روز بازار میباشد-تیغه التک با رنگ فوق العاده مناسب یکی از مناسب ترین تیغه ها جهت نصب کرکره میباشد.